2022. június 3-án a községi Tájház udvarán a Nők Lábodért Egyesület és a Legényegylet tagjainak részvételével került kitáncolásra a májusfa. A hölgyek rímet faragtak, énekeltek és körbetáncolták a fát. Ezt követően a Legényegylet tagjai kivágták és feldarabolták. A munka végeztével vacsorával egybekötött jó hangulatú estét töltött el a két egyesület.