Tájékoztatás

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezúton tájékoztat minden érdeklődőt,
hogy elkészítette a
Natura 2000 hálózat részét képező
HUDD10008 jelű,
Belső-Somogy
elnevezésű különleges madárvédelmi terület
fenntartási tervének tervezetét.
Az egyeztetésre előkészített terv elérhető a DDNPI honlapján a természetvédelem /
természetvédelmi tevékenységek / Natura 2000 fenntartási tervek menüpont alatt:
https://ddnp.hu/fileman/Uploads/Natura2000/HUDD10008_egyezt.pdf
A fenntartási terv készítésének célja, hogy a gazdálkodókkal és illetékes hatóságokkal
lefolytatott egyeztetés eredményeit is beépítve a dokumentumba, megfelelő iránymutatást
nyújtson az érintett területek természetvédelmi szempontból ideális kezelésére
vonatkozóan. A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat,
valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, de kötelező
földhasználati szabályokat nem állapít meg.
Amennyiben a fenntartási terv tervezetével kapcsolatban észrevétellel,
javaslattal kíván élni, kérjük juttassa el hozzánk véleményét írásban a
dunadrava@ddnp.hu vagy a devenyib@ddnp.hu e-mail címre, vagy postai
úton a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság címére (7625, Pécs, Tettye tér 9.)
2022. március 30.-ig.