Október 30-án tartotta alakuló ülését Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A képviselők a település alpolgármesterének Lassu István polgármester javaslata alapján Dr. Tóth Lászlónét választották. Dominkó János az önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Jogi Bizottságának elnöke, Fülöp István a bizottság képviselő tagja, Róka Ottó a bizottság külső tagja lett. A Szociális Bizottság elnökévé Benke Lászlónét, képviselő tagjává Bogdán Jánost és Lángné Haris Editet, külső tagjává Gulyás Istvánnét és Sárdineczné Jáger Esztert választották. A képviselő-testület megköszönte Molnár Ferencné munkáját, aki 1990 óta a Szociális Bizottság külső tagjaként dolgozott, az általános iskola ifjúsági felelőseként segítve a bizottság munkáját.