Élt egyszer egy király. Ennek a királynak volt, egy gyönyörű leánya. Csakhogy ez a királykisasszony olyan kényes, olyan kevély, olyan fennhéjjázó volt, egyetlen kérőjét sem tartotta méltónak magához. Sőt! Szégyenszemre kigúnyolta, kicsúfolta, hazazavarta valamennyit. Az öreg király végül úgy döntött, hozzáadja leányát az első jött-ment koldushoz, aki arra jár.
Hogy tanult-e szerénységet a lány, és ki is volt ez a koldus valójában?
Ezt tudhatták meg június 14-én a Kótai Lajos Általános Iskola tanulói a Szegedi Grimm-Busz Színház Rigócsőr király című tanulságos színielőadásából.