A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése érdekében 2018. április 9. napjától a „Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot” bízta meg, a díjhátralékok beszedésével. Az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedésére, aki minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolja kilétét. A személyes felkeresés során a díjbeszedő a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosult készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére.

A konzorcium alvállalkozója Lábod településen az Agenda Kontroll Kft.