Értesítjük a tisztelt érdeklődőket, hogy Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő területekről kitermelt és a régi felvásárló udvarán elhelyezett kizárólagos tulajdonában lévő tűzifa mennyiséget. A testület a rendelkezésre álló famennyiséget egyben, egy vevőnek kívánja értékesíteni.

A kitermelt fa mennyisége összesen: 119 m3

Keménylombos tűzifa:

  • akác: 28 m3
  • tölgy: 7 m3
  • egyéb: 45 m3

összesen: 80 m3

Lágylombos tűzifa:

  • vegyes (nyár, nyír, stb.): 39 m3

Keménylombos tűzifa árak:

  • akác: bruttó 21.000 Ft/m3
  • tölgy: bruttó 20.000 Ft/m3
  • egyéb: bruttó 20.000 Ft/m3

Lágylombos tűzifa ára:

  • vegyes: bruttó 13.000 Ft/m3

Irányár összesen: 2.135.000 Ft

 

A vevőnek az alábbi feltételeket kell vállalnia:

– A vevő vállalja az általa vásárolt famennyiség saját költségén történő elszállítását.

– A vételárat a vevőnek az alábbiak szerint kell megfizetnie: A teljes vételárat egy összegben kell megfizetni az önkormányzat házipénztárába készpénzzel történő befizetéssel, vagy az önkormányzat 11743033-15398563 számú számlájára. Készpénzzel történő vásárlás esetén a vételárat az adásvételi szerződés aláírásakor, átutalással történő vásárlás esetén pedig az adásvételi szerződés aláírását követő 5 napon belül kell megfizetni, illetve átutalni.

– A régi felvásárló udvarán elhelyezett fa elszállítását a vételár megfizetését követően, az ingatlan állagának sérelme nélkül kell megoldani, az esetlegesen okozott kárt a vevő megtéríti, illetve helyreállítja.

 

A vételi ajánlatok benyújtásának határideje és módja:

A vételre vonatkozó ajánlatokat Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére (7551 Lábod, Kossuth utca 57.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

Határidő: 2017. december 18. 16 óra.

A pályázati ajánlatok felbontása és elbírálása az ajánlattételi határidőt követően összehívott testületi ülés keretében történik.

Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevőnek az ajánlatát sem fogadja el és ily módon a pályázatot akár indoklás nélkül is eredménytelennek minősítse.

 

További információ Róka Ottótól a 06/30/237-1215 és Bogdán Jánostól a 06/30/911-5333 telefonszámon kérhető.