Lábod településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi egyeztetésről

Tájékoztatjuk Lábod község közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, lábodi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, lábodi székhellyel bejegyzett civil szervezetet, valamint a történelmi egyházakat, hogy Lábod község önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezte Lábod településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.(VIII.1.) számú önkormányzati rendelet valamint a “Lábod településképi arculati kézikönyve és településképi rendelet” az önkormányzat honlapján megtekinthető.

A partnerségi véleményezés keretében az érintettek a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül (2017. december 5-ig) a polgármesterhez címzett, papír alapon, vagy e-mail útján (polgarmester@labod.t-online.hu) írásban benyújtott levélben véleményezhetik a tervezetet.