Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság részére eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő területekről kitermelt és a régi felvásárló udvarán elhelyezett kizárólagos tulajdonában lévő tűzifa mennyiséget.

A kitermelt fa mennyisége összesen: 144 m3

Keménylombos tűzifa:

  • akác: 31 m3
  • tölgy: 14 m3
  • egyéb: 45 m3

összesen: 90 m3

Lágylombos tűzifa:

  • vegyes (nyár, nyír, stb.): 54 m3

Keménylombos tűzifa árak:

  • akác: bruttó 21.000 Ft/m3
  • tölgy: bruttó 20.000 Ft/m3
  • egyéb: bruttó 20.000 Ft/m3

Lágylombos tűzifa ára:

  • vegyes: bruttó 13.000 Ft/m3

Egy vevő maximálisan 10 m3 tűzifát vásárolhat, annak az ingatlannak a fűtésére, amelyben életvitelszerűen lakik.

Ugyanazon lakott ingatlanban csak egy vevő élhet a vásárlással, függetlenül az abban lévő háztartások és a lakók számától.

Az önkormányzat minden egyes vevővel külön adásvételi szerződést köt.

A vevői igények kielégítése a bejelentések sorrendjében történik a rendelkezésre álló fa mennyiségéig.

A vevőknek az alábbi feltételeket kell vállalniuk:

– A vevő vállalja az általa vásárolt famennyiség saját költségén történő elszállítását.

– A vételárat a vevőnek az alábbiak szerint kell megfizetnie: A teljes vételárat egy összegben kell megfizetni az önkormányzat házipénztárába készpénzzel történő befizetéssel, vagy az önkormányzat 11743033-15398563 számú számlájára. Készpénzzel történő vásárlás esetén a vételárat az adásvételi szerződés aláírásakor, átutalással történő vásárlás esetén pedig az adásvételi szerződés aláírását követő 5 napon belül kell megfizetni, illetve átutalni.

– A régi felvásárló udvarán elhelyezett fa elszállítását a vételár megfizetését követően, az ingatlan állagának sérelme nélkül kell megoldani, az esetlegesen okozott kárt a vevő megtéríti, illetve helyreállítja.

A vételi ajánlatok benyújtásának határideje és módja:

A vételre vonatkozó ajánlatokat a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal (7551 Lábod, Kossuth utca 57.) titkárságára kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

Határidő: 2017. november 30. 16 óra. 

További információ Róka Ottótól kérhető, a 06/30/237-1215 telefonszámon.