2017.09.01.
LÁBOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

TÁMOGATÁST NYERT LÁBOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TOP-1.1.1-15 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KONSTRUKCIÓRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATA

Támogatást nyert Lábod Község Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” (TOP-1.1.1-15) című pályázati felhívás keretében megvalósuló „A lábodi iparterülethez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése, közlekedőfelület kialakítása” című, TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00001 azonosító számú pályázata.

A Dél-Somogyi Mezőgazdasági Kombinát megszűnését követően az állami tulajdonban lévő belterületi beépítetlen földek az önkormányzat tulajdonába kerültek. Az átalakuláskor magántulajdonba került a gépjavító üzem, a húsüzem és a fűrészüzem. A szomszédságukban lévő beépítetlen területrészen alakult ki a jelenlegi ipartelep, mely azóta további foglalkoztatókkal népesült be.
Önkormányzatunk az elmúlt években folyamatosan fejlesztette az iparterület megörökölt infrastruktúráját. A ’90-es években részben megépítettük a községi ivóvízhálózatra csatlakoztatott kommunális és tűzi víz ellátó vezetéket, 2015-ben az E-on Zrt. Megnövelt elektromos kapacitást biztosító transzformátort helyezett el. 2016-ban részben kiépült az iparterület szennyvízelvezető vezetéke. Ezen infrastrukturális beruházások azonban csak a 401/1-es hrsz-ú csatlakozó utat és a mellette elhelyezkedő üzemeket érintették. Nem kiépített a 401/10-es hrsz-ú feltáró út és a 401/1-es hrsz-ú út nyugati befejező szakasza.
A fejlesztés tartalma:
A 401/1-es hrsz-ú út a jelenlegi forgalom lebonyolításához keskeny, annak szélesítése szükséges. Kiépítendő a 401/10-es feltáró út területén a már részben kiépített hálózatra csatlakozó kommunális szennyvíz elvezető és kommunális víz- tűzi víz ellátó rendszer. Ezek a vezeték-szakaszok biztosítanak majd csatlakozási lehetőséget az iparterület bővítésekor a továbbiakban bevonandó területekhez. Kiépíteni szükséges az ipartelep teljesen hiányzó közvilágítási rendszerét. Az iparterület mérete 11,4 ha; a fejlesztéssel érintett földterületek Lábod Község Önkormányzatának tulajdonában vannak.

A pályázat azonosító száma: TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00001
A megítélt támogatás összege: 119.677.000 Ft
Várható fizikai befejezés: 2018. december 31.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!