TÁJÉKOZTATÓ

Lábod Község Lakóinak, Civil Szervezeteinek, Vállalkozásainak

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden önkormányzatnak TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETET kell alkotnia, a rendelet szakmai megalapozásához TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVET kell készítenie.

A településarculati kézikönyv
– a lakosság, az építtetők számára készülő szemléletformáló kiadvány
– közérthető módon az építés, a környezet alakítás elvárásait
– feltárja a település értékeit, arculati jellemzőit, karaktereit
– javaslatot tesz az építészeti és környezeti elemek alkalmazására
– megalapozza a településképi rendeletet.

A településképi rendelet tartalmazza
– a helyi építészeti értékvédelem szabályait
– a településképi követelményeket, eljárásokat
– a reklámok elhelyezésének lehetőségeit.

Mindkét dokumentum elkészítését megkezdtük. Fontosnak tartjuk Lábod lakosságának bevonását e munkába, ezért kérjük a település lakóinak közreműködését.
Kérjük szíveskedjenek megfogalmazni, hogy Lábodon milyen épületet, építményt, természeti értéket, táji értéket tartanak értékesnek, karakteresnek, amelyeknek a védelmét, a megőrzését fontosnak tartják. Szívesen vennénk a követendő jó példákra vonatkozó javaslatokat írásban, képekben. A közös gondolkodással kérjük segítse a lábodi településkép, -arculat megőrzését, kedvezőbbé alakítását.

Észrevételeiket, javaslataikat szíveskedjenek szeptember 1-ig írásban eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba (7551 Lábod, Kossuth Lajos utca 57.), vagy e-mailben az onkormanyzatlabod@t-online.hu címre.

A településarculati kézikönyvről és a településképi rendelet tervezetről szeptemberben lakossági fórumot tartanunk.

 

Együttműködésükre számítunk: Lassu István polgármester