A lábodi nagytemetőben tisztelőinek jelenlétében került sor a néhai Mike család felújított síremlékének megszentelésére. Lassu István polgármester emlékbeszédben méltatta Mike Györgyi tanárnő, Lábod díszpolgára életútját a község történetének kutatásában, szellemi és tárgyi emlékeinek összegyűjtésében és megőrzésében végzett pótolhatatlan munkáját. Megemlékezett Dr. Mike Máriáról aki testvére végakaratával megegyezően a családi vagyont Lábod Község Önkormányzatára hagyta, s már életében jelentős összeggel támogatta a tehetséges gyermekek továbbtanulását segítő Lábodi Tehetséggondozó Alapítványt. Ifi Gézáné volt tanítványként, majd munkatársként Mike Györgyi pedagógusi munkásságáról szólt, az együtt töltött évek emlékeit idézve. Dr. Tóth Lászlóné alpolgármester Dr. Mike Mária életútját méltatta, felidézve életének utolsó éveit. A felújított családi sírhelyet Váron István plébános szentelte meg. Az emlékezést követően a jelenlévők koszorút és virágot helyeztek el az önkormányzat által felújított síremléken.